Innkalling til årsmøte i Tubakken Sykkelklubb!

0 Flares 0 Flares ×

Til medlemmene i Horvå – Tubakken Sykkelklubb.

Innkalling til årsmøte i Horvå – Tubakken Sykkelklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Horvå -Tubakken Sykkelklubb.

Årsmøtet avholdes den 22.02.2017 kl. 19:00 på Tu gamle skole i gymsalen. Adressen er Austvegen 46, 4341 Bryne.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 08.02.2017 til horva@horva-sk.no eller Tubakken Sykkelklubb, Postvegen 110, 4341 Bryne.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.horva-sk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Horvå Sykkelklubb.

PDF vedlagt under:

Innkalling til årsmøte i Horvå

0 Flares Facebook 0 LinkedIn 0 Email -- Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×